PERSBERICHT | Huurders en verhuurders roepen de overheid op tot onmiddellijke actie

PERSBERICHT | Huurders en verhuurders roepen de overheid op tot onmiddellijke actie

19 november – Huurders en verhuurders uit de retailsector luiden gezamenlijk de alarmbel en roepen de overheid op tot onmiddellijke actie. 

De gezondheid van de Belgische bevolking & het doorbreken van deze pandemie staan voorop en daarom steunen UPSI-BVS, BLSC, COMEOS & RFB de strenge maatregelen die door de federale regering en de regeringen van de deelstaten werden genomen.

Een spijtige nevenwerking van deze noodzakelijke maatregelen is de zware impact op de omzet en rentabiliteit op de retailsector.

De eindejaarsperiode is cruciaal voor onze sector – teneinde structurele socio- & economische gevolgen te voorkomen doen wij een dringende oproep tav de overheid

1/ Heropening van de fysieke winkels op 28 november 2020

Heropening van de fysieke retailsector vanaf 28 november 2020 mits respect van strenge gezondheids- & veiligheidsregels. In de wetenschap dat na de eerste lockdown een opening van de winkels gepaard ging met een verdere daling van het aantal besmettingen. In Frankrijk openen de winkels reeds op 27/11.

2/ Voer een optioneel terugbetaalbaar belastingskrediet in bij kwijtschelding van huur

De vier Federaties pleiten – naar Frans voorbeeld – voor een terugbetaalbaar optioneel belastingskrediet van 50% van de kwijtgescholden huur voor de winkels die financieel getroffen werden tijdens de verplichte sluitingsperiode. 

 Drie essentiële voorwaarden :

  • Een kwijtschelding van ten minste 2/3 van de huur door de eigenaar voor de periode van verplichte sluiting voor de winkels die financieel getroffen werden : op die manier is er een evenwicht in de verdeling van de economische kost van deze maatregel tussen overheid, verhuurder en huurder voor elk 1/3
  • Betaling van 1/3de van de huur door de winkels
  • voorafgaandelijk goedgekeurde uitwerking tussen de federale overheid & de vertegenwoordigers van de brede retailsector van de praktische modaliteiten van dit belastingskrediet

3/ Bijkomende (fiscale) steunmaatregelen voor de retailsector

De vier Federaties doen eveneens een oproep aan de bevoegde overheden in dit land om extra maatregelen te nemen om de cruciale eindejaarsperiode te redden :

  1. Een maximale flexibiliteit in de bedrijfsvoering in december 2020 en januari 2021, teneinde consumenten zoveel mogelijk te spreiden.
  2. Steunmaatregelen zowel voor huurders als verhuurders op regionaal en lokaal vlak : een vrijstelling van de onroerende voorheffing, leegstandstaksen en van alle lokale handelstaksen voor 2020.

Een gezamenlijk initiatief van:

UPSI-BVS : vertegenwoordigt de eigenaars/verhuurders o.m. in de retailsector in België

BLSC : behartigt de belangen van professionele retail- en retailvastgoedspelers in België en Luxemburg

RFB : behartigt de belangen van winkelketens in België

COMEOS : vertegenwoordigt de georganiseerde handel en horeca in Belgie