Privacyverklaring

 

Beste leden,

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in het bestuur van onze vereniging. Wij
zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze
pagina en in het schematisch register laten we u weten welke gegevens we verzamelen
en bijhouden en waarom we deze gegevens verzamelen. Dit privacybeleid is van
toepassing op de gehele werking van het Retail Forum Belgium.

Wanneer iemand lid wordt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om een dubbele reden.

Vooreerst willen we uw gegevens bijhouden om u te kunnen contacteren en een vlotte
communicatie te kunnen hebben. Daarnaast evenwel zijn de gegevens benodigd voor
facturatie en in het bijzonder voor de administratie om de nodige verzekeringen ten
gunste van de organisatie te kunnen regelen. Retail Forum Belgium is geenszins
gerechtigd deze gegevens te delen met andere partijen dan strikt nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.

De gegevens worden opgeslagen op digitale dragers die niet ter beschikking staan van
personen vreemd aan het bestuur/ de administratieve verantwoordelijken van de
vereniging. Welke gegevens de bestuursleden en/of de gewone leden van onze
vereniging/organisatie/bedrijf kunnen inkijken, is vastgelegd in het ‘schematisch
register van data’ dat door ons, conform de wet, wordt bijgehouden. Een deel van de
verkregen persoonsgegevens wordt globaal aan alle leden kenbaar gemaakt met het
oog op de intermenselijke relaties. Aan alle leden wordt gevraagd om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze niet buiten de organisatie te
verspreiden.

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien en gedeeltelijk of volledig
veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie. Als u dus bepaalde
gegevens aan wilt passen of sommige zaken schrappen, kunt u contact nemen via
rfb@retailforumbelgium.be.

Ook als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met haar/hem of eender welk lid
van het bestuur contact opnemen.