Nieuwe BTW-wetgeving op onroerende verhuur

Nieuwe BTW-wetgeving op onroerende verhuur

Op 1 januari 2019 treden de nieuwe regels rond de optionele btw-heffing op ‘professionele’ onroerende verhuur in werking.

Om deze nieuwe wetgeving – en vooral de gevolgen voor de retailers – beter te begrijpen, schreef Veerle Coussée (KPMG) onderstaand verhelderend artikel.

Notificatie onroerende verhuur Retail Forum Belgium

Op onze volgende ledenvergadering zal mevrouw Coussée dit onderwerp vanuit een retailperspectief verder toelichten.